top of page

ינואר 2021


מפעלים חדשים קיבלו טופס 4 לאחרונה והחלו פעילות בפארק בר לב

עוד מפעלים סיימו את הבנייה, אכלסו והחלו בפעילות ייצורית

יוני 2020, מפעל פי אם מנופקטורינג סיים את הבנייה והחל את פעילותו בפארק. בחודשים האחרונים החלו בפעילות ייצורית "גולדן ריסייקלינג", "אלום המעולה", "לב חשמל", "תב מדיקל" שהצטרפו לרשימה ארוכה של דיירים חדשים בפארק.

bottom of page