מידע שימושי

תכניות תב״ע

כלל בר לב תכנית תב"ע ג/בת 214

ההרחבה החדשה תב"ע ג/19428

טפסים

צווי ארנונה