top of page

בר לב - אזור עדיפות לאומית א׳

ממשלת ישראל הכריזה על המקום כעל אזור עדיפות לאומית א'

 

כתוצאה מכך, משקיעים זכאים למסלולי מענקים, פטור מלא ממס ושאר ההטבות של אזור עדיפות לאומית א' המתפרסמות מדי פעם ע"י משרד הכלכלה.

בנוסף, רשות מקרקעי ישראל משווקת את הקרקע במחיר נמוך וללא מכרז.
עלות הקרקע היא 31% משווי המגרש עפ"י הערכת שמאי.

bottom of page