top of page

תנופת בנייה של מפעלים
ב״מתחם 1״

מלאכת הבנייה של מפעלים חדשים נמשכת למרות הקורונה.

בתקופה זו נמצאים בהליכי בנייה מפעל תאג מכשירים רפואיים, מאכלי הצפון, סקייקון, אינפובייס, לב חשמל (אתר נוסף), וילאר, רהם מוצרי איכות ואומן הנרוסט

bottom of page