top of page

תמונת מצב עכשווית – תפוסה מלאה

כל המגרשים בפארק שווקו. למעשה המקום בתפוסה מלאה

למרבה הצער הפעילות להוספת שטחים שכרוכה בתכנון ואישור תבע"ות חדשות מתארכת ולא מדביקה את הצרכים של ביקוש רחב למגרשים רבים נוספים. אנו פועלים מול רשויות התכנון הממשלתיות כל הזמן, דוחפים ולוחצים אך המענה נכון להיום איטי מהצרכים עצמם.
ובכל זאת תב"ע שתוכננה להחליף את מנחת המטוסים הקלים שנמצא בשטח הפארק נמצאת בשלבים האחרונים לקראת אישור ומתן תוקף. התוכנית תוסיף 130 דונם שמרביתם לתעשייה וחלק קטן יהיה בייעוד לוגיסטי. למתחם זה קיימת רשימת המתנה לכול המגרשים

bottom of page