top of page

מרץ 2020

מתחם קריית היטק ברלב -הבניין הראשון מאוכלס

מבנה מרשים בגודלו ובתכנון האדריכלי שלו בהיקף של 12,000 מ"ר יושלם לקראת סוף השנה

חזון הקמת קריית היטק בפארק ברלב, בגליל, קורם עור וגידים והופך לעובדה קיימת. מנהלת הפארק השלימה את עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות ובכלל זה כבישים, תשתיות מים ביוב תקשורת חשמל ועוד. מבנה ראשון מרשים במימדיו הושלם.
למידע מפורט ויצירת קשר ראו: המפעלים שלנו וכן: פארק הי טק בר לב

bottom of page