top of page

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך: 1.1.2023
אנו, במנהלת פארק תעשיות בר לב פועלים רבות על מנת להנגיש את משרדי המנהלת ואת אתר האינטרנט שלה לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.


 

מהות אתר אינטרנט נגיש
אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.


 

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט
התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיותWCAG 2.0 , האתר הונגש לרמהA\AA\AAA] ] ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.
האתר נבדק כל 6 חודשים כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.


 

הסדרי נגישות במשרדי מנהלת הפארק
המשרדים ממוקמים במבנה קרקע, מוקף בחניה בשפע ובחניות שמורות לנכים, והגישה לבניין נגישה לכסאות גלגלים.
במידה ומצאתם במבנה המשרדים בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים לעזרה,

אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכזת הנגישות של הארגון:
עינת בן-עזרא
טלפון: 050-7575735
דוא״ל: barlev@barlev.org

 

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:
במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים לעזרה,

אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכזת הנגישות של אתר האינטרנט:
יעל רוזן
טלפון: 054-7964633
דוא״ל: yael@duotone.studio

bottom of page