חיפוש
  • yrstudio2

רחפן אוטונומי לפארק ברלב

המנהלת תפעיל רחפן אוטונומי בשטח הפארק למשך חצי שנה כפיילוט למתן מגוון שירותים בתחומים שונים

הרחפן יפעל באופן אוטונומי בכל שעות היממה ויבצע משימות שיוגדרו לו. המידע ישודר ויועבר בזמן אמת לצרכנים לפי ההגדרות שיוכנו לכל משימה. ניזום שיח עם דיירי הפארק להגדרה ושכלול הפעילות המתוחכמת על מנת להפיק את המירב מהשרות לרבות צרכים נקודתיים של המפעלים עצמם.
39 צפיות0 תגובות